U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

 

 

"De mooiste reis is het thuiskomen in jezelf"

 

 

 

 

In mijn persoonlijk leven en werk zijn mijn bronnen: 

Communicatie

 ........  is voor mij de smeerolie in menselijke relaties en organisaties. Aan onze gemeenschappelijke communicatie geven we ieder een eigen unieke betekenis en waarde.  Ik werk met alle invalshoeken van communicatie: in woord en gebaar, innerlijk gevoel en uiterlijke emoties, aandacht voor het culturele en creatieve, het energetische en intuïtieve.    

 ZINGEVING

Tussen geboorte en dood is het leven die we allemaal op eigen wijze vormgeven. Door omstandigheden en gebeurtenissen ontstaan in ieders leven vragen over de zin ervan. Dit nodigt uit tot verdieping en onderzoek bij jezelf, je relaties en omgeving en je levensvisie. Hoe ervaar en geef ik betekenis aan dit alles.

Ook voor organisaties is Zingeving een groeiend belangrijk gegeven. Mensen verbinden hun persoonlijke betekenis en soms zelfs hun levensinvulling aan het werk wat ze doen.  

Spiritualiteit  

Spiritualiteit betekent voor mij levensenergie in het dagelijks bestaan. We (her)kennen het allemaal in de bezieling van onszelf, anderen en de wereld om ons heen.  Mijn voedingsbronnen van spiritualiteit  zijn de natuur, oude en moderne oosterse en westerse filosofie, psychologie, mystiek en symboliek, wereldreligies en kunst, oude en moderne wetenschap .... en het leven zelf.

 

Creativiteit en Kunst

Creativiteit en Kunst is verbonden met spiritualiteit en laat zich zien in vormen van beeld, taal en materiaal.    Vaak geeft het op verrassende wijze inzicht in wat je beweegt en wat je raakt.  Juist deze tijdsperiode van overvloedige informatie en data vraagt om een andere menselijke (oer)bron van kennis door intuïtie en wijsheid. Creativiteit kan hierin een belangrijke rol spelen.