U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

  

 "De ander tevoorschijn luisteren" is het vertrekpunt in mijn begeleiding

  

Registraties en lidmaatschap:

 

NFG Nederlandse Federatie Gezondheidszorg  

 

 

RING GV 

 

 VGVZ

 

CRKBO

 

WKKGZ 

 PSYCHOSOCIALE EN GEESTELIJKE BEGELEIDING

Soms schuurt het leven en worden problemen groter dan je op dat moment aankunt. Dit is niet uniek, want veel mensen kennen levenssituaties die vragen om ondersteuning.  Wel uniek is de wijze hoe je op deze situatie reageert en hoe je weer richting wilt geven aan je leven.  In dit persoonlijke proces wil en kan ik een stuk met je meegaan en begeleid ik je, om jouw potentieel en zelfhelend vermogen te activeren. We onderzoeken samen  je kwetsbaarheden, valkuilen, gedragspatronen en ook je wijsheid, innerlijke kracht en het zelfhelend vermogen. We werken toe naar een situatie van heling en acceptatie en verweving in het dagelijks leven. Samen ontwikkelen we de handvatten die je hierbij ook praktisch kunt gebruiken.

Ik werk complementair en benader je vanuit de fysieke, sociale, psychische en spirituele dimensie. Zo krijg je een geheel beeld van jezelf als bijzonder mens.  Ik nodig je uit in onderzoek van je levensvragen en levensvisie. 

--------

 

Wanneer er hierbij vragen ontstaan naar de zin van dit alles of er bij jou levensvragen ontstaan over de mysterie van jouw menszijn met alle voor-en tegenspoed, dan kan mijn GEESTELIJKE BEGELEIDING  een aanvullende  handvat bieden. 

Mijn geestelijke begeleiding is niet altijd probleem gericht. Immers, mensen hebben ook behoefte om gezien en gehoord te worden en willen van betekenis zijn. Wanneer dit onvoldoende tot vorm komt of onvoldoende zichtbaar is, ontstaat er onrust en de zoek naar Zin.

In deze kwetsbaarheden, wil ik je, in mijn geestelijke begeleiding, helpen om jouw weg te (her)vinden. Het is thuiskomen in jezelf en het leren kennen van je diepste wezen in lichaam, ziel en geest.

Het gaat dan o.a.

-om de relatie met jezelf en de richting die je wilt gaan met hierbij de spanning tussen veranderingen en continuïteit.

-de relatie met anderen en de verbondenheid met je omgeving met hierbij de spanning tussen eigenheid en samenheid. Ik en de ander.

-en de relatie met je bron, je levensvisie met hierbij de spanning tussen zelfregie  en afhankelijkheid. Kies ik zelf of overkomt het me? Wat is mijn bron?    

Centraal staan vragen als ; Wie ben ik? Wie ben ik ten diepste?       

 

Ik maak hierbij gebruiken van verschillende methodieken en bronnen. O.a. Hermetica, Geestkunde, Logotherapie, Existentieel Welzijn (Mia Leijssen), Jung en existentiële Zielzorg (Knippenberg).    

INTUÏTIEVE  COACHING 

Geestelijke Begeleiding en Intuïtieve coaching vullen elkaar aan. Bij behoefte aan meer focus op doel en resultaat van jouw  handelen is mijn coaching dan meer gepast. Het kan gaan om jouw blinde vlekken, weerstand of onvoldoende inzicht in het eigen functioneren. We onderzoeken competenties, gedrag, valkuilen en talent. Coaching is meestal gericht op werk en/ of het functioneren. 

 WERKWIJZE

In mijn manier van werken maak ik gebruik van mijn sensitieve kwaliteiten en intuïtief luisterend oor. "De ander tevoorschijn luisteren is mijn motto".  Ik werk, in afstemming met jou, met verschillende vormen: onderzoekende, spiegelende en confronterende gesprekken, wandelsessies in de natuur, meditatie en energiewerk(reading en healing), creatieve middelen en autobiografisch schrijven. 

Ik werk vanuit mijn praktijk in Zutphen en/of in overleg op locatie. Naar behoefte kun je ook gebruik maken van Chat/Zoom/ Email als aanvullende ondersteuning. 

Mijn begeleiding is maatwerk en tarieven worden op maat gemaakt en afgesproken, afhankelijk van het traject en opdrachtgever (particulier/ bedrijf). 

(Variatie tussen 50 - 90 euro per sessie).

Ik ga uit van solidariteit en probeer mijn begeleiding voor iedereen toegankelijk te houden, dus ook wanneer kosten een probleem kunnen zijn. Zoek contact hierover.

Ik werk niet vanuit minimale of maximale sessies, maar vanuit dat wat nodig is. 

Ik ben in de procedure voor aanmelding bij de beroepsvereniging NFG.   Dit biedt op termijn de mogelijkheid voor vergoedingen via aanvullende zorgverzekeringen.    

We beginnen met een kennismakingsgesprek (geen kosten) om eerst je verhaal te delen. Bij een vervolg in de eerste consult richten we ons op de intake en vragenlijst en spreken we samen door wat je verwachtingen zijn  en hoe we aan het werk gaan. Iedere 3e sessie evalueren we samen over de voortgang en wensen.

Ik geef geen diagnoses of medisch advies. 

 

 De mens is in lichaam, ziel en geest verbonden en vind zijn gezondheid in hun samenspel!