U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

 

 

"De mooiste reis is het thuiskomen in jezelf"

 

 

 

 

In mijn persoonlijk leven en werk voor mens en organisaties zijn mijn bronnen: 

COMMUNICATIE

 ........  is voor mij de smeerolie in menselijke relaties en organisaties. Aan onze gemeenschappelijke communicatie geven we ieder een eigen unieke betekenis en waarde.  Ik heb een unieke bagage en werkwijze met een ruim aanbod van invalshoeken in communicatie: in woord en gebaar, innerlijk gevoel en uiterlijke emoties, aandacht voor het (inter)culturele en creatieve, het energetische en spirituele.    

 ZINGEVING en LEVENSBESCHOUWING

Tussen geboorte en dood is het aardse leven die we allemaal op eigen wijze vormgeven. Door omstandigheden en gebeurtenissen ontstaan in ieders leven vragen over de zin ervan. Dit nodigt uit tot verdieping en onderzoek bij jezelf, je relaties en omgeving en je levensvisie. Hoe ervaar ik mijn leven en geef ik deze een zinvolle betekenis en invulling? De antwoorden liggen ook in jezelf. 

Voor organisaties is Zingeving een groeiend belangrijk aandachtspunt en gelden ook bovenstaande vragen. Medewerkers verbinden hun persoonlijke betekenis en soms zelfs hun levensinvulling aan het werk wat ze doen.  Ook  de relatie met de buitenwereld wordt meer en meer getoetst aan waarden als verbinding & duurzaamheid & zinvolheid. Wat is je werkelijke identiteit?

SPIRITUALITEIT 

Spiritualiteit heeft voor ieder een persoonlijke betekenis.  Het is levensenergie in onszelf en de wereld om ons heen. Het kan het contact zijn iets dat groter is dan wijzelf.  We (her)kennen het in ervaringen die niet altijd te verklaren zijn, die ons inspireren en waar we ten diepste op kunnen bouwen en vertrouwen. Dit kunnen religies zijn of andere vormen van geloven in...!

Ik vind het bij mezelf in bezieling van de mens en de wereld om ons heen.  Mijn voedingsbronnen van spiritualiteit  zijn de natuur, oude en moderne oosterse en westerse filosofie, psychologie, mystiek en symboliek, wereldreligies en kunst, oude en moderne wetenschap .... en het leven zelf. Spiritualiteit is voor mij een concrete brug tussen het aardse en het kosmische.

 

CREATIVITEIT EN KUNSTVORMEN

Creativiteit en Kunst is verbonden met spiritualiteit en laat zich zien in vormen van beeld, taal en materiaal.    Vaak geeft het op verrassende wijze inzicht in wat je beweegt en wat je raakt.  Het geeft vaak meer informatie als alleen het mentale. Juist deze tijdsperiode van overvloedige informatie en data vraagt om een andere menselijke (oer)bron van kennis door intuïtie en wijsheid. Creativiteit kan hierin een belangrijke rol spelen.