U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

 

 

"De mooiste reis is het thuiskomen in jezelf"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registraties & Beroepsverenigingen

In mijn persoonlijk leven en werk voor mens en organisaties zijn mijn bronnen: 

COMMUNICATIE

 ........  is voor mij de smeerolie in menselijke relaties en organisaties. Aan onze gemeenschappelijke communicatie geven we ieder een eigen unieke betekenis, invulling en waarde.  Ik werk voor individu en organisaties met verschillende invalshoeken in communicatie:  verbaal en non-verbaal, gevoelens en emoties, (inter)culturele - en creatieve communicatie, energetische en spirituele focus.  

 ZINGEVING en LEVENSBESCHOUWING 

Individu:

Tussen geboorte en dood is het aardse leven die we allemaal op eigen wijze vormgeven. Door omstandigheden en gebeurtenissen ontstaan in ieders leven vragen over de zin ervan. Dit nodigt uit tot verdieping en onderzoek bij jezelf, je relaties en omgeving en je levensvisie. Hoe ervaar ik mijn leven en geef ik deze een zinvolle betekenis en invulling? Wat zijn mijn kernwaarden, steunende en belemmerende overtuigingen? De antwoorden liggen in jezelf en vragen om tijd en aandacht! 

Organisatie:

Voor organisaties is Zingeving een groeiend belangrijk aandachtspunt en gelden ook bovenstaande vragen. Medewerkers verbinden hun persoonlijke betekenis en soms zelfs hun levensinvulling aan het werk wat ze doen.  Ook  de relatie met de buitenwereld wordt meer en meer getoetst aan kernwaarden als verbindend en duurzaam. Er is een groeiend besef dat ons aller welzijn bepaald wordt door betekenisgeving , diversiteit en samenwerking vanuit verschillende culturen en disciplines.  

SPIRITUALITEIT 

Spiritualiteit heeft voor ieder een persoonlijke betekenis.  Het is de adem en levensenergie in  alles. Ik vind het in de ziel en bezieling van mensen en de wereld om ons heen. Het is het contact met het niet materiele, het diepere en het overstijgende. Het is een begeleiding  vanuit de geestelijke wereld, soms niet te beschrijven en toch kent ieder van ons het.

Voedingsbronnen voor mijn ziel, zijn de natuur, oude en moderne oosterse en westerse filosofie, psychologie, mystiek en symboliek, wereldreligies en kunst, oude en moderne wetenschap ....... en het leven zelf.  

CREATIVITEIT EN KUNSTVORMEN

Creativiteit en Kunst is verbonden met spiritualiteit en laat zich zien in vormen van beeld, taal en materiaal.    Vaak geeft het op verrassende wijze inzicht in wat je beweegt en wat je raakt.  Het geeft vaak meer  of andere informatie dan het mentale. Juist deze tijdsperiode van overvloedige informatie en data vraagt om een andere menselijke (oer)bron van kennis door intuïtie en wijsheid. Creativiteit kan hierin een belangrijke rol spelen.