ROBERT TE PAS

SPECIALIST IN COMMUNICATIE, ZINGEVING EN SPIRITUALITEIT

 
 
 
 
 

WELKOM

Welkom op mijn website en bij mijn praktijk voor geestelijke en psychosociale begeleiding en scholing in communicatie, zingeving en spiritualiteit.

Tussen geboorte en dood is er het aardse leven dat we allemaal op eigen wijze vormgeven. Door omstandigheden en gebeurtenissen ontstaan in ieders leven vragen over de zin ervan. Dit nodigt uit tot verdieping en onderzoek bij jezelf, je relaties en omgeving en je levensvisie.

Ook voor organisaties is Zingeving een groeiend belangrijk aandachtspunt. Medewerkers verbinden hun persoonlijke betekenis en soms zelfs hun levensinvulling aan het werk wat ze doen. Ook de relatie met de buitenwereld wordt meer en meer getoetst aan kernwaarden als verbindend, menselijk en duurzaam.

 

OVER MIJ

 

Mijn naam is Robert te Pas ik ben 59 jaar woon in Zutphen, ben getrouwd en heb een volwassen dochter. Ik geniet van mens, natuur en kunst in al hun facetten

Ik heb een jarenlange werkervaring in de zorg – en welzijnssector. Ik ben werkzaam geweest als begeleider van mensen met een verstandelijke beperking en later in deze sector als lijnmanager en projectmanager Kunstwerkplaats . In 2001 en 2002 werkzaam als kwaliteitsmedewerker en opleider/ trainer bij de SOS Telefonische Hulpdiensten.

Vanaf 2002 ben ik als zelfstandig trainer/coach /adviseur werkzaam en heb ik een praktijk aan huis voor individuele geestelijke en psycho sociale begeleiding. Door de gevarieerde werkervaringen en mijn opleidingen en cursussen in management, train the trainer en psycho- energetisch therapeut heb ik een brede en stevige basis. Het meest recente is de 4-jarige opleiding Zingeving en Spiritualiteit aan de Academie voor Geesteswetenschappen in Utrecht, AVG met als kopstudie Geestelijke Begeleider.

-Ik ben als geestelijk begeleider verbonden aan het Centrum voor Levensvragen Willem in Achterhoek en Twente.

-Bij bovengenoemde Academie ben ik als docent werkzaam voor scholing in Gespreksvaardigheden, Intervisie en Leertrajectbegeleider voor de verschillende opleidingen.

-Bij de vereniging Leven met Dood ben ik betrokken als trainer en begeleider bij Intervisie.

Ik heb een SKGV registratie als erkend Geestelijk Verzorger en lid van de VGVZ (RING)

Wat betreft scholing ben ik geregistreerd bij het CRKBO t.b.v BTW vrijstelling.

 

PERSOONLIJKE BEGELEIDING

 
Psycho sociale en Geestelijke begeleiding

In mijn praktijk begeleid ik je, bij jouw (levens) vragen. Deze vragen kunnen ontstaan bij (ongewenste) veranderingen in allerlei levenssituaties, gezondheid, relaties, wonen en werk. Het kan bijv. gaan om stress, burn out, rouw- en verlieservaringen, omgaan met sterven, eenzaamheid, communicatie -of relatieproblemen, conflicten of innerlijk onrustig gevoel, gevoelens van angst of somberheid. Ik werk laagdrempelig en samen onderzoeken we je kwetsbaarheden, valkuilen, gedragspatronen , heden en verleden en ook je wijsheid, innerlijke kracht en het zelfhelend vermogen.

Naast begeleiding in mijn praktijk is er voor sommige cliënten een mogelijkheid om gebruik te maken van de 1e lijns geestelijke verzorging via het Centrum voor Levensvragen.

SCHOLING

Ik heb in de afgelopen 20 jaar een ruim scholingsaanbod ontwikkeld en uitgevoerd in het werkgebied van Zorg en Welzijn, Onderwijs en Sociale Dienstverlening. Het zijn trainingen gericht op communicatie -ontwikkelingen van competenties en professie en op zingeving. Ik werk graag op maat en nodig u uit om met mij af te stemmen op uw behoefte en wensen. Combinaties van trainingen zijn altijd mogelijk. Ik werk met bestuurders, managers & leidinggevenden, uitvoerende professionals, vrijwilligers, mantelzorgers, studenten, lotgenoten en cliënten.

Ik werk interactief, gericht op het ervarend leren. Ik gebruik daarbij actieve, creatieve en gevarieerde werkvormen en middelen (fysiek en online). Ik vraag van cursisten een actieve houding en eigen inbreng uit hun praktijk. Training e/o scholing is op basis van dag training (6-8 uren) of dagdeel (3- 4 uren). Gemiddeld zijn de trainingen geschikt voor deelnemers op MBO- en HBO niveau.

Ik heb met veel organisaties een langdurig contact kunnen opbouwen. Wilt u eerlijke referenties over mij en mijn werkwijze, dan kan ik dit voor u bemiddelen en naar hen verwijzen.

Ik stuur u graag een offerte voor n.a.v. uw wensen. Als aanvulling verwijs ik u naar de algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden kunnen op verzoek in combinatie met de offerte meegezonden worden!

Ik heb een CRKBO registratie ten behoeve van BTW vrijstelling.

 

ORGANISATIES & ADVIES

Door mijn analytische en systeemgerichte focus en sensitieve kwaliteiten ben ik in staat om op verschillende niveaus van de organisatie te kijken. Mijn aanbod hierin is divers

Organisatiescan gericht op visie, beleid en onderlinge samenwerking en communicatie. Door middel van interviews en deelname aan overlegmomenten krijg ik een helder beeld van kwaliteiten en verbeterpunten.

Teambuildingsactiviteiten en 'heidagen" waarin teamvisie, -beleid en samenwerking op bezielende wijze wordt uitgelicht. Creatief, out of the box en met resultaat.

Vergaderingen e/o overlegvormen: Ondersteuning en begeleiding bij verbetering van overleg/vergadercultuur-vergader(werk)vormen en de individuele vergaderattitude.

(Begeleide) Intervisie en begeleiding van (thema)bijeenkomsten.

Intercollegiale uitwisselingen en toetsingen. Voorbereiding en ondersteuning in het uitzetten hiervan.

Lezingen en presentaties over communicatie, zingeving en zinvinding en spiritualiteit in organisaties

Dag-voorzitterschap of begeleiding van themasessies. .


Parkeren bij mijn praktijk is lastig i.v.m. parkeervergunningenbeleid. Op loopafstand is op de Houtwal ruime gelegenheid om te parkeren. Mocht het niet lukken om deze afstand te lopen dan graag uw reactie en bied ik een passende oplossing.

 

Contact

Tadamasingel 35

7201 EK Zutphen